Dự Đoán :
ĐỘI NHÀ THẮNG : 61%
HÒA : 24%
ĐỘI KHÁCH THẮNG : 15%


Tip Miễn Phí :
Cược Chấp : Handicap 1.0 Chọn Palmeiras
Over/Under : 2.5 Chọn Over


Tỷ Lệ Cược Mở 12BET :
Palmeiras : Chấp 1 : 1.950 Bạn Cược 1 Triệu - Thắng 1 Triệu 950
Ceara : 1.970 Bạn Cược 1 Triệu - Thắng 1 Triệu 970


Palmeiras : 2.5 : 1.830 Bạn Cược 1 Triệu - Thắng 1 Triệu 830
Ceara : U 2.070 Bạn Cược 1 Triệu - Thắng 2 Triệu 070