* Vị trí 1 :Nhân viên kinh doanh làm tại gò vấp.S lượng : 8 người
- Tui t 20 - 50. Tt nghip THPT.
- Ham hc hi, có tinh thn trách nhim, năng đng, t tin, biết s dng internet.
- Thi gian : 9 - 14:30 th 2 đến th 7.
- Lương : 3.500.000đ/tháng.

* Vị trí 2 :Quản lý nhân sự.S lượng : 4 người
- Tui t 22 - 50. Tt nghip trung cp tr lên.
- Ưu tiên có kinh nghim qun lý nhân s, giám sát, tuyn dng nhân s, biết s dng internet
- T tin, năng đng, giao tiếp tt, tinh thn hc hi và trách nhim cao.
- Lương : 6.500.000đ/tháng.

Các ứng viên nộp hồ sơ tại :tòa nhà 909 Nguyn Kim, P.3, Gò Vp (xéo h bơi 175)
Liên hệ :0937 637 217 Ms Trâm (phòng nhân s)
Lưu ý :Cty không phng vn qua đt, không sms, ng viên gi đt liên h trước đ được sp xếp thi gian phng vn, không nhn h sơng viên không gi đt trước.