Đội hình ngon pro giá 300.000 VNĐ. Email: vuacfhoisinh@yahoo.com Địa chỉ: 482/1 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Liên hệ: 01657179276-Nhã