Thư mời tham dự
Diễn đàn Phát Triển Nguồn Nhân Lực-PDEF 2011

Thời gian: từ 8.30 đến 16.00, ngày 17.9.2011, tại Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Sài Gòn (Saigon Software Park) - 123 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TPHCM
Diễn đàn là nơi chia sẻ kiến thức - kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực quản trị nhân sự và phát triển con người thông qua 12 hội thảo dành riêng cho từng đối tượng tham dự:

-Các giám đốc: Tái cấu trúc nhân sự để tăng khả năng cạnh tranh, quản trị văn hóa doanh nghiệp, xây dựng công ty hạnh phúc...
-Trưởng phòng nhân sự: ứng dụng các công cụ đo lường, tổ chức đánh giá nhân sự …
-Nhân viên nhân sự: Lộ trình phát triển trong nghề nhân sự, luật lao động, tổ chức chấm công tính lương trong các doanh nghiệp sản xuất…


Xem thông tin chi tiết về 12 chủ đề tại blog
www.phattriennguonnhanluc.wordpress.com
Phí tham dự: 350.000 VNĐ/người.
Trân trọng kính mời
Liên hệ trực tiếp: Viện Nghiên Cứu
Khoa Học Lãnh Đạo &
Quản Trị Doanh Nghiệp - Lầu 1- 46 Nguyễn Văn Thủ Phường Đa Kao Quận 1
Chị Lan Uyên: lanuyen.hdleadman@gmail.com,
Mobi: 0909 231 051