Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc vừa có chỉ thị tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nghiêm cấm mọi trường hợp lợi dụng sự quen biết và các mối quan hệ để can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông của lực lượng chức năng. Ai can thiệp sẽ bị xử lý theo các quy định về quản lý cán bộ công chức nhà nước hiện hành.

Nghiêm cấm lợi dụng sự quen biết để can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thôngNgoài ra, cán bộ, công chức vi phạm Luật giao thông sẽ bị thông báo về cơ quan, địa phương để kiểm điểm, giáo dục. Chỉ thị trên cũng giao thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giáo dục cán bộ, tổ chức mình gương mẫu chấp hành Luật giao thông. Đồng thời không xét danh hiệu thi đua, khen thưởng với những cán bộ vi phạm.Theo Tuổi Trẻ