PDA

View Full Version : Những hình ảnh vui hay nhất !Ami
08-26-2009, 10:19 PM
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/tuxedo/TuxedoxMun/Funny/Truyentranh/tieuxao.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/tuxedo/TuxedoxMun/Funny/Truyentranh/tieuxao.jpg)


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/tuxedo/TuxedoxMun/Funny/Truyentranh/daicaothu.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/tuxedo/TuxedoxMun/Funny/Truyentranh/daicaothu.jpg)


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/tuxedo/TuxedoxMun/Funny/Truyentranh/sieuboi.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/tuxedo/TuxedoxMun/Funny/Truyentranh/sieuboi.jpg)

Trước và sau... phẫu thuật thẩm mỹ

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/Thang6/23-6/082406Sucmanhthammy.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/Thang6/23-6/082406Sucmanhthammy.jpg)

Badboy_II
08-28-2009, 02:57 PM
hahaha khoái cái ông Bảy Đui hà :))

noithatkienan
09-20-2009, 12:14 AM
Thanks! :)

Duong Thien
09-29-2009, 12:05 AM
tu tu tu tu tu

ken_alone
10-01-2009, 07:49 PM
ảnh đẹp sao ko up tiếp đi bro

tonypham
04-01-2010, 10:38 PM
link hình die rồi mr à

phongnt
04-06-2010, 10:54 AM
có thấy gì đâu nhỉ ?????